OBAVEŠTENJE

Poštovani kupci,
u skladu sa finansijskom konsolidacijom koja se sprovodi u kompaniji MS MOBILE D.O.O., a imajući u vidu sve veću tržišnu neizvesnost u 2023. godini, odlučili smo da od 2024. godine korigujemo kriterijume naplate dospelih dugovanja od strane kupaca.
 
Od 01.01.2024. godine, uvodi se automatska naplata dospelih dugovanja.
 
Saglasno definisanoj valuti plaćanja kupca, svakim logovanjem kupac će moći da vidi ukupan iznos dugovanja, koje će biti jasno podeljen na dugovanje van valute i dugovanje u valuti, kao i vremenski period do kada može izmiriti dugovanje. Onim kupcima koji ne izmire celokupno dugovanje van valute, biće onemogućena kupovina robe putem virmana, tačnije, kupci će moći da kupuju robu samo gotovinskim putem.
 
Kako biste se bolje upoznali i prilagodili pomenutom modelu naplate potraživanja, u periodu od oktobra 2023. godine do kraja decembra 2023. godine, svakom kupcu će prilikom logovanja na naš portal jasno biti prikazan ukupan iznos dugovanja u valuti i van valute.
 
Kako bismo spremniji dočekali promene koje nas očekuju, molimo vas da period do kraja godine iskoristite za prilagođavanje na novi model i postepeno zatvaranje dospelih dugovanja.
 
Ukoliko se pojave nedoumice u vezi sa novim modelom naplate potraživanja, slobodno nas kontaktirajte kako bismo vam pružili podršku.
 
Unapred se zahvaljujemo na razumevanju!